ترکمن فوتبال
 
قالب وبلاگ
چت باکس


لینک دوستان

گزارش تصویری جلسه مشترک اداره ورزش و جوانان و هیاتهای زیر مجموعه

1393.12.25 دوشنبه   - اداره ورزش و جوانان ترکمن

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسها  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، جدا از فوتبال ....
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 0:49 ] [ مدیر وبلاگ ]

گزارش تصویری جلسه مشترک اداره ورزش و جوانان و هیاتهای زیر مجموعه

1393.12.25 دوشنبه   - اداره ورزش و جوانان ترکمن

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسها  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، جدا از فوتبال ....
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 0:22 ] [ مدیر وبلاگ ]

گزارش تصویری جلسه مشترک اداره ورزش و جوانان و هیاتهای زیر مجموعه

1393.12.25 دوشنبه   - اداره ورزش و جوانان ترکمن

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسها  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، جدا از فوتبال ....
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 0:1 ] [ مدیر وبلاگ ]
آخرین وضعیت استادیوم قاندومی و شروع ترمیم چمن..

دوشنبه 1393.12.08

عکاس    همت فراخی

 

برای دیدن ادامه عکسها  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 20:39 ] [ مدیر وبلاگ ]
فینال جام حذفی استان گلستان

دوشنبه 1393.12.11 - سالن امام خمینی گرگان

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسها  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 22:46 ] [ مدیر وبلاگ ]
فینال جام حذفی استان گلستان

دوشنبه 1393.12.11 - سالن امام خمینی گرگان

عکاس    همت فراخی

 

برای دیدن ادامه عکسها  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...

 


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 22:36 ] [ مدیر وبلاگ ]
فینال جام حذفی استان گلستان

دوشنبه 1393.12.11 - سالن امام خمینی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسها  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 22:30 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  امیدهای زیر گروه کشور

یکشنبه 1393.12.10 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسهای  روز اول  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، فوتبال استان گلستان
ادامه مطلب
[ یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:5 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  امیدهای زیر گروه کشور

یکشنبه 1393.12.10 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسهای  روز اول  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، فوتبال استان گلستان
ادامه مطلب
[ یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 20:59 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  نوجوانان زیر گروه کشور

دوشنبه 1393.12.04 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

 

برای دیدن ادامه عکسهای  روز پایانی  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، آیندهای فوتبال
ادامه مطلب
[ سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 0:13 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  نوجوانان زیر گروه کشور

دوشنبه 1393.12.04 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسهای  روز پایانی  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، آیندهای فوتبال
ادامه مطلب
[ دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 23:50 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  نوجوانان زیر گروه کشور

دوشنبه 1393.12.04 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسهای  روز پایانی  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، آیندهای فوتبال
ادامه مطلب
[ دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 23:28 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  نوجوانان زیر گروه کشور

یکشنبه 1393.12.03 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسهای  روز چهارم  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، آیندهای فوتبال
ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 19:31 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  نوجوانان زیر گروه کشور

یکشنبه 1393.12.03 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسهای  روز چهارم  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، آیندهای فوتبال
ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 19:18 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  نوجوانان زیر گروه کشور

شنیه 1393.12.02 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسهای  روز سوم  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:49 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  نوجوانان زیر گروه کشور

جمعه 1393.12.01 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسهای  روز دوم  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 0:36 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  نوجوانان زیر گروه کشور

جمعه 1393.12.01 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسهای  روز دوم  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 23:24 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  نوجوانان زیر گروه کشور

پنج شنبه 1393.11.30 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسهای  روز اول  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 1:58 ] [ مدیر وبلاگ ]
مسابقات فوتبال  نوجوانان زیر گروه کشور

پنج شنبه 1393.11.30 - استادیوم قاندومی

عکاس    همت فراخی

برای دیدن ادامه عکسهای  روز اول  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 1:40 ] [ مدیر وبلاگ ]
گزارش تصویری تمرین نوجوانان عقاب بندرترکمن

سه شنبه 1393.11.28 - استادیوم قاندومی

عکاس     همت فراخی

برای دیدن عکسهایی از تمرین امروز  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، آیندهای فوتبال
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 18:48 ] [ مدیر وبلاگ ]
گزارش تصویری تمرین نوجوانان عقاب بندرترکمن

سه شنبه 1393.11.28 - استادیوم قاندومی

عکاس     همت فراخی

برای دیدن عکسهایی از تمرین امروز  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، آیندهای فوتبال
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 18:21 ] [ مدیر وبلاگ ]
جام حذفی فوتسال استان گلستان

یکشنبه 1393.11.26 - سالن وحدت 

شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن  - گلستان فلز گرگان

عکاس   همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری  جام حذفی فوتسال استان :پویا گستر بندرترکمن - گلستان فلز گرگان  دو لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 0:15 ] [ مدیر وبلاگ ]
جام حذفی فوتسال استان گلستان

یکشنبه 1393.11.26 - سالن وحدت 

شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن  - گلستان فلز گرگان

عکاس   همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری  جام حذفی فوتسال استان :پویا گستر بندرترکمن - گلستان فلز گرگان  یک لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 0:3 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال  - بازی مرحله رفت نیمه نهایی جام حذفی فوتسال استان گلستان با تساوی یک بر یک دو تیم قهرمان دو سال اخیر لیگ برتر فوتسال استان گلستان به پایان رسید.

دیدار حساس مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتسال استان گلستان عصر امروز بین دو تیم پویا گستر ترکمن و گلستان فلز گرگان در سالن هلال احمر شهر گرگان برگزار شد ،پویا گستر در دیدار امروز در پایان یک بازی سخت وسنگین و در دیداری که موقعیت های متعدد گلزنی را یکی پس از دیگری از دست داد با تساوی از زمین خارج شد تا گره کار و تکلیف تیم صعود کننده به سالن وحدت بندرترکمن کشیده شود.

بازگشت علی پورقاز بعد از تحمل 76 روز مصدمیت و دوران نقاهت یکی از اتفاقات مهم بازی امروز بود.

مرحله رفت دور اول جام حذفی استان گلستان

پنج شنبه1393.11.23 - سالن هلال احمر گرگان

گلستان فلز گرگان 1 شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن 1

گل:مهران قرنجیک یک گل برای پویا گستر 

داوران:بهنام نقوی - مجید بزازی - مسگر

شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن:ایوب ندیم(C)- مهران قرنجیک - حمید کلته  - امین ندیمی -بهزاد رحمان پور-رشید پنق - مهران پیروی-رشید نیازی-عبدالرزاق مسلمی-عمر خواجه - علی پورقاز

سرمربی:علی پورقاز                  مربی:ستار گوگلانی               سرپرست:بهرام ایری

ترکیب ابتدایی:امین ندیمی- رشید پنق - حمید کلته - بهزاد رحمان پور  -مهران قرنجیک

برای دیدن و خواندن حاشیه ها ، اخبار  عکسهایی از بازی امشب لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 21:23 ] [ مدیر وبلاگ ]

مسابقات فوتبال ساحلی جام فجر بندرگز

سه شنبه 1393.11.21 - امام رضا بندرگز

عکاس  همت فراخی

برای دیدن ادامه این گزارش تصویری لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 21:3 ] [ مدیر وبلاگ ]

مسابقات وزنه برداری رده آزاد و انتخابی استان گلستان

بهمن 1393 - سالن مختومقلی شهرک فرهنگیان

عکاس  همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری مسابقات رده آزاد و انتخابی گلستان در بندرترکمن لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، جدا از فوتبال ....
ادامه مطلب
[ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 19:28 ] [ مدیر وبلاگ ]
هفته پایانی لیگ برتر فوتسال استان گلستان

چهارشنبه 1393.11.01 - سالن امام خمینی

شهید قجری گرگان - پویا گستر بندرترکمن 

عکاس   همت فراخی


برای دیدن گزارش تصویری لیگ برتر فوتسال استان :شهید قجری گرگان - پویا گستر بندرترکمن  دو  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 18:24 ] [ مدیر وبلاگ ]
هفته پایانی لیگ برتر فوتسال استان گلستان

چهارشنبه 1393.11.01 - سالن امام خمینی

شهید قجری گرگان - پویا گستر بندرترکمن 

عکاس   همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری لیگ برتر فوتسال استان :شهید قجری گرگان - پویا گستر بندرترکمن  یک لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 14:42 ] [ مدیر وبلاگ ]
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

چهارشنبه 1393.10.17 - سالن وحدت

پویا گستر بندرترکمن - دلند الکتریک رامیان

عکاس   همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری لیگ برتر فوتسال استان :پویا گستر بندرترکمن - دلند الکتریک رامیان (3) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 3:41 ] [ مدیر وبلاگ ]
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

چهارشنبه 1393.10.17 - سالن وحدت

پویا گستر بندرترکمن - دلند الکتریک رامیان

عکاس   همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری لیگ برتر فوتسال استان :پویا گستر بندرترکمن - دلند الکتریک رامیان (2) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 23:32 ] [ مدیر وبلاگ ]
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

چهارشنبه 1393.10.17 - سالن وحدت

پویا گستر بندرترکمن - دلند الکتریک رامیان

عکاس   همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری لیگ برتر فوتسال استان :پویا گستر بندرترکمن - دلند الکتریک رامیان (1) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 22:24 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - آخرین تمرین تیم فوتسال پویا گستر امشب در سالن وحدت بندرترکمن قبل ار دیدار حساس و مهم با دلند الکتریک رامیان در حضور رئیس هیات فوتبال شهرستان رحمت الله خوجه ،فرشید استای کم رئیس اداره ورزش و جوانان ،رشید کم عضو شورای اسلامی شهر ،تیمور نیازی رئیس اداره صنعت و معدن و حاج سیروس کمی در یک فضای کاملا شاد و پرانرژی برگزار شد ...

 برای دیدن گزارش تصویری آخرین تمرین پویا گستر قبل از دیدار با دلند الکتریک رامیان لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 20:28 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته دهم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

چهارشنبه 1393.10.03 - سالن تختی گالیکش

نیلکوه گالیکش  - پویا گستر بندرترکمن

13 عکس

عکاس       همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری لیگ برتر فوتسال استان :نیلکوه گالیکش - پویا گستر بندرترکمن  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:53 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته نهم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

چهارشنبه 1393.09.26 - سالن وحدت

پویا گستر بندرترکمن - پدیده کردکوی

24 عکس

عکاس       همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری لیگ برتر فوتسال استان :پویا گستر بندرترکمن - پدیده کردکوی (2) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۳ ] [ 1:42 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته نهم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

چهارشنبه 1393.09.26 - سالن وحدت

پویا گستر بندرترکمن - پدیده کردکوی

27 عکس

عکاس       همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری لیگ برتر فوتسال استان :پویا گستر بندرترکمن - پدیده کردکوی (1) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ ] [ 22:32 ] [ مدیر وبلاگ ]
گزارش تصویری فینال لیگ خزر :وحدت و شادروان ستار کمی .دو

یکشنبه 1393.09.23 - استادیوم قاندومی

14 عکس

عکاس   همت فراخی

برای دیدن  گزارش تصویری فینال لیگ خزر :وحدت و شادروان ستار کمی (2) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ ] [ 20:14 ] [ مدیر وبلاگ ]
گزارش تصویری فینال لیگ خزر :وحدت و شادروان ستار کمی .یک

یکشنبه 1393.09.23 - استادیوم قاندومی

13 عکس

عکاس   همت فراخی

برای دیدن  گزارش تصویری فینال لیگ خزر :وحدت و شادروان ستار کمی (1) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ ] [ 19:31 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته هشتم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

چهارشنبه 1393.09.19 - سالن وحدت

پویا گستر بندرترکمن - پیام جلین

18 عکس

عکاس       همت فراخی

 

برای دیدن گزارش تصویری لیگ برتر فوتسال استان :پویا گستر بندرترکمن - پیام جلین (2) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیستم آذر ۱۳۹۳ ] [ 0:14 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته هشتم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

چهارشنبه 1393.09.19 - سالن وحدت

پویا گستر بندرترکمن - پیام جلین

18 عکس

عکاس       همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری لیگ برتر فوتسال استان :پویا گستر بندرترکمن - پیام جلین (1) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 23:29 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - در این گزارش برای شما دوستداران ،بینندگان و علاقه مندان به ترکمن فوتبال سورپرایز جالبی را در نظر گرفته ایم.

با تلاش و همکاری صمیمانه عموی بزرگوارم عبدالرحمان فراخی عکسهای بسیار خاطره انگیز ،قدیمی و در نوع خود بسیار جالب را در قالب یک گزارش تصویری از آلبوم خاطرات فوتبالی آقای آنه قربان قارلی تهیه کرده ایم که دیدن این عکسهای نوستالژیک خالی از لطف نیست.

آقای آنه قربان قارلی بهمراه ،مشرف افشار ،طواق محمد بازوری ،حاج قلی آتابای،مامی یزدانی،جبار بازوری،مرحوم کاکا مختومی،اصغر محمودی،مرحوم مراد هخامنشی ،پرویز دیبا،مرحوم احمد سرداری،کاکا مکرری،مرحوم گلدجان گلدی پور،احمد آخوندی و... را می توان اولین نسل فوتبال بندرترکمن نام برد.

از دوست خوبم آقای محمد قلیخانی که در امر اسکن و ویرایش عکسها ترکمن فوتبال را به بهترین نحو یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

برای دیدن ادامه عکسهایی ناب از آلبوم خاطرات فوتبالی آنه قربان قارلی لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: پیشکسوتان فوتبال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ یکشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 17:45 ] [ مدیر وبلاگ ]
مرحله نیمه نهایی لیگ خزر

جمعه 1393.09.14 - استادیوم قاندومی

25 عکس

عکاس   همت فراخی

برای دیدن ادامه گزارش تصویری مرحله نیمه نهایی لیگ خزر  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه چهاردهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 22:6 ] [ مدیر وبلاگ ]

برد ده نفره در کلاله ، استقلال بندرگز موقتا جایگاه دوم خود را پس گرفت...

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال استان گلستان

پنج شنبه 1393.09.13 - استادیوم ورزشی شهر کلاله

شهید آسیابی کلاله 0   استقلال بندرگز   2

عکاس   همت فراخی

برای دیدن ادامه گزارش تصویری لیگ برتر استان :آسیابی کلاله - استقلال بندرگز لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، فوتبال استان گلستان
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 20:46 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته هفتم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

جمعه 1393.09.07 - سالن وحدت

پویا گستر بندرترکمن - شهید قجری گرگان

عکاس       همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری دیدار شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن و شهید قجری گرگان (دو) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ شنبه هشتم آذر ۱۳۹۳ ] [ 13:10 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته هفتم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

جمعه 1393.09.07 - سالن وحدت

پویا گستر بندرترکمن - شهید قجری گرگان

عکاس       همت فراخی

 

برای دیدن گزارش تصویری دیدار شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن و شهید قجری گرگان (یک) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ شنبه هشتم آذر ۱۳۹۳ ] [ 12:31 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال استان گلستان

جمعه 1393.09.07 - امام رضا بندرگز

استقلال بندرگز    شهدای آق قلا

عکاس    همت فراخی

برای دیدن  گزارش تصویری بازی استقلال بندرگز - شهدای آق قلا  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، فوتبال استان گلستان
ادامه مطلب
[ شنبه هشتم آذر ۱۳۹۳ ] [ 12:0 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان گلستان

جمعه 1393.08.30 - زمین ورزشی روستای سرکلاته

استقلال سرکلاته   استقلال بندرگز

عکاس   همت فراخی

برای دیدن  گزارش تصویری استقلال سرکلاته - استقلال بندرگز لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، فوتبال استان گلستان
ادامه مطلب
[ شنبه یکم آذر ۱۳۹۳ ] [ 12:57 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته دهم لیگ برتر فوتبال استان گلستان

جمعه 1393.08.23 - امام رضا بندرگز

شاهین بندرگز   شهدای آق قلا

عکاس   همت فراخی

برای دیدن  گزارش تصویری شاهین بندرگز - شهدای آق قلا  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...

 


موضوعات مرتبط: گالری عکس، فوتبال استان گلستان
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و سوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 20:28 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - عصر امروز در آغازین بازی هفته دهم و در دیداری حساس و نفسگیر دو تیم دوم و سوم جدول که هم امتیاز نیز بودند در بندرگز به مصاف هم رفتند که در پایان این استقلال بندرگز بود که موفق شد با تک گل دقایق ابتدایی خود عقاب گنبد را شکست بدهد.

با این برد استقلال حکیم قره جه همچنان با بیست امتیاز در تعقیب شهدای آق قلا گام بر میدارد،در بازی امروز غوث الدین کر 90 دقیقه و علی اصغر نفر نزدیک به هفتاد دقیقه از بندرترکمن برای استقلال بازی کردند.

گزارش تصویری دیدار استقلال بندرگز - عقاب گنبد

هفته دهم لیگ برتر فوتبال استان گلستان

پنج شنبه 1393.08.22 - استادیوم امام رضا

عکاس  همت فراخیبرای دیدن گزارش تصویری لیگ برتر استان :استقلال بندرگز - عقاب گنبد  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...

 


موضوعات مرتبط: گالری عکس، فوتبال استان گلستان
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 23:35 ] [ مدیر وبلاگ ]

  

برای دیدن  گزارش تصویری از مرحله مقدماتی لیگ خزر بندرترکمن  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: گالری عکس
ادامه مطلب
[ سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 22:15 ] [ مدیر وبلاگ ]
هفته سوم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

جمعه 1393.08.09 - سالن وحدت

شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن - نیلکوه گالیکش

عکاس   همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری دیدار شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن و نیلکوه گالیکش لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه نهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 23:54 ] [ مدیر وبلاگ ]
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال استان گلستان

شاهین بندرگز  - استقلال بندرگز

جمعه 1393.08.09 - امام رضا بندرگز

داوران: مرتضی اصلانی - مهدی مسعودی - کریم قلی نجات - محسن معقولی

عکاس   همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری دربی بندرگز لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه نهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 23:22 ] [ مدیر وبلاگ ]

 برای دیدن گزارش تصویری حضور جلال قزل در مقابل پیکان در جام حذفی کشور لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: مربیان فوتبال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 22:44 ] [ مدیر وبلاگ ]
گزارش تصویری دیدار پیشکسوتان خواجه نفس - پیشکسوتان محمود آباد

سه شنبه 1393.08.06 - قاندومی بندرترکمن

عکاس   همت فراخی

 

 برای دیدن گزارش تصویری پیشکسوتان خواجه نفس و محمود آباد لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 20:37 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - تیم فوتسال شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن عصر امروز در کردکوی میهمان پدیده ولاغوز کردکوی بود که موفق شد روی درخشش مهاجم باتجربه خود ایوب ندیم با نتیجه 6بر3 میزبانش را مغلوب کند و به اولین سه امتیاز این فصل خود برسد.

هفته دوم لیگ برتر فوتسال استان گلستان

جمعه 1393.08.02 -سالن شهدای کردکوی

پدیده کردکوی  3     شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن  6

گلزنان:ایوب ندیم (3)حمید کلته(2) و مهران قرنجیک یک گل برای پویا گستر

داوران:صفرعلی خاندوزی - محسن الله یاری

شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن:رشید نیازی - علی طاووسی - ایوب ندیم(C)-علی پورقاز - مهران قرنجیک - حمید کلته -عبدالرزاق مسلمی -عمر خواجه - عارف خوجه - حسین قاضلی کر - امین ندیمی -بهزاد رحمان پور

سرمربی:علی پورقاز                  مربی:ستار گوگلانی               سرپرست:بهرام ایری

ترکیب ابتدایی:رشید نیازی - ایوب ندیم - علی پورقاز - حمید کلته -عبدالرزاق مسلمی

برای دیدن و خواندن حاشیه ها ، اخبار و عکسهایی از بازی امروز لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 22:2 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - هفته چهارم لیگ خزر یادواره حمید دولی دولی نژاد عصر امروز در هوایی نسبتا گرم آغاز شد.

در بازیهای امروز تیم فوتبال شادروان ستار کمی با شکست پرسپولیس بعنوان دومین تیم از گروه اول به لیگ برتر سال بعد صعود کرد و در دیگر دیدار دهیاری خواجه لر با خلق شگفتی در مقابل شهید ایری پنج پیکر مانع صعود شهید ایری به مرحله بعد شد.

خواجه لر نه صعود کرد ، نه گذاشت صعود کنند....

شادروان ستار کمی دومین تیم صعود کننده به لیگ برتر ....

برای دیدن نتایج بازیها ، گلزنان،داوران بازیهای هفته چهارم روز اول لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ پنجشنبه یکم آبان ۱۳۹۳ ] [ 1:10 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته اول لیگ برتر فوتسال استان گلستان

یکشنبه 1393.7.27 - سالن ورزشی شهدای جلین

پیام شهدای جلین 1 شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن 0

داوران:قاسمعلی شهسوار - ایمان باستان

شرکت بازرگانی پویا گستر ترکمن:رشید نیازی - علی طاووسی - ایوب ندیم(C)-علی پورقاز - مهران قرنجیک - حمید کلته -عبدالرزاق مسلمی -عمر خواجه - عارف خوجه - حسین قاضلی کر - مهران پیروی -بهزاد رحمان پور

سرمربی : علی پورقاز                 سرپرست : بهرام ایری

ترکیب ابتدایی:رشید نیازی - ایوب ندیم - علی پورقاز - حمید کلته -مهران قرنجیک

ترکمن فوتبال - شکست تلخ ثانیه های پایانی در بازی که حریف در زمین خود به حبس محکوم شده بود بسیار غیر قابل باور است.

برای دیدن و خواندن حاشیه ها ، اخبار و عکسهایی از بازی امروز لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 20:32 ] [ مدیر وبلاگ ]

 

 


موضوعات مرتبط: گالری عکس، جدا از فوتبال ....
[ شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 13:15 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال استان گلستان

جمعه 1393.07.11 - استادیوم ورزشی آق قلا

شهدای آق قلا - استقلال بندرگز

عکاس     همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری دیدار شهدای آق قلا و استقلال بندرگز لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه یازدهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 21:47 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - عزت الله پورقاز مدافع مستحکم بندرترکمنی ملوان در ادامه روند بسیار خوب خود امشب در ورزشگاه آزادی تهران 90 دقیقه برای تیمش ملوان در مقابل استقلال صاحبنام و پرآوازه بازی کرد.

عزت در این بازی در کنار آهی زوج خط دفاعی ملوان را تشکیل می دادند که علی رغم دریافت سه گل بارها و بارها با حرکات مناسب خوب خود باعث ناکامی مهاجمان زهر دار استقلال همچون قاضی و شهباز زاده شدند.

یکی از برنامه هجومی تیم ملوان نیز در این بازی اوت دستی های خطرناک عزت الله پورقاز بود.

بعد از حضور 90 دقیقه وفا هخامنشی در سال قبل در مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادی امسال نوبت دیگر مدافع ترکمن صحرا عزت الله پورقاز بود که 90 دقیقه البته در مقابل استقلال باز کند ، نکته جالب اینجاست که هر دو میهمان سه بر یک از میزبانان نامدار پایتخت نشین شکست خورده اند.

طبق آخرین اطلاعات ترکمن فوتبال این دومین حضور عزت الله پورقاز در ورزشگاه آزادی و در مقابل استقلال بود ،عزت الله سالها پیش همراه با شموشک نوشهر در مقابل استقلال در ورزشگاه آزادی بازی کرده بود.

هفته یازدهم لیگ‌برتر، ورزشگاه آزادی تماشاچی: 12هزار نفر
داور:حسین زرگر، کمک ها: رضا سخندان، بابک داوری

گل: ابراهیمی(33)، قاضی(40)، شهباززاده(85) استقلال، سیدجلال رافخایی(55 پنالتی)
اخطارها: هاشم بیک‌زاده، میلاد فخرالدینی (استقلال) رضا اعتمادی(ملوان)

استقلال:
محسن فروزان، امیرحسین صادقی، خسرو حیدری، هاشم بیک‌زاده، میلاد فخرالدینی، یعقوب کریمی، امید ابراهیمی، مهدی کریمیان(70 محمدرضا خرسندنیا)، کرار جاسم(89 علیرضا رمضانی)، سجاد شهباززاده، محمد قاضی
سرمربی: امیر قلعه‌نویی

ملوان: ایمان صادقی، سیداحمد آهی، عزت الله پورقاز، عزیر معبودی، مرتضی فلاحی، مازیار زارع، سعید یوسف زاده، سهیل رحمانی(63 مهرداد اولادی)، رضا اعتمادی، محسن یوسفی(63 مهیار زحمتکش)، سیدجلال رافخایی

سرمربی : نصرت ایراندوست

برای دیدن گزارش تصویری تهیه شده از رسانه های معتبر ایران از عزت الله پورقاز در مقابل استقلال تهران لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: بازیکنان ملی و باشگاهی ایران، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه یازدهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 2:2 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - صفا اونق داور جوان درجه یک فوتبال ایران از دنیای داوری فوتبال در یک تصمیم غیره منتظره خداحافظی کرد.

متن ارسالی صفا اونق برای ترکمن فوتبال در راستای خداحافظیش از داوری :((در این مدت 8 سال قضاوت بنده در امر داوری تجربه هایی را کسب کردم که نه تنها در مستطیل سبز ،بلکه در دوران زندگی ام نیز به تجربیاتم افزود و حال تصمیم گرفتم این حرفه را کنار بگذارم هر چند سخت اما.......!در پایان تشکر میکنم از همه بزرگان امر داوری چه در استان و چه در کشور و همچنین از همه بازیکنان و مربیان داخلی و استانی هیات شهرستان و استان که برای بهتر شدنم زحمت کشیده اند تشکر و قدردانی میکنم.موفق و پیروز باشید))

ترکمن فوتبال نیز برای صفا اونق پسر دوست داشتنی و همیشه خنده رو در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت دارد ، هر چند که ترکمن فوتبال می داند صفای عزیز برای رسیدن به این درجه و عنوان امروزش چه تلاشها و سختی هایی را کشیده است و این خداحافظی برایش زود است ،او حقش را با توجه به تلاشها و سختی هایی که در این عرصه کشیده و بنده نیز به شخصه از نزدیک شاهد بودم به هیچ عنوان نگرفت،خداحافظی او خبر بسیار تلخ و غم انگیزی بود ....

صفای عزیز امیدوارم سربلند و سلامت و پیروز باشی و حقت را در زندگی بگیری ....

  برای دیدن عکسهای صفا اونق در دوران داوری لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: کمیته داوران، گالری عکس
ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 23:39 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - اخبار ،اتفاقات و حاشیه ها یکی از جذابترین بخش های هر لیگ است پس با ما برای خواندن اخبار ،اتفاقات و حاشیه ها روز اول از هفته اول لیگ خزر به قلم فرزاد طریک همراه باشید.

* امیدکمی داور جوان بندرترکمن زودتر از سایر عوامل اجرایی مسابقات در میدان مسابقه حاضر شد.

*بازیکنان تیمهای شهید ایری پنج پیکر و هوشمند با تاخیر زیادی در استادیوم حضور یافتند بطوریکه ساعت بازی از 13.30 به 14 تغییر پیدا کرد و این تغییر نیم ساعته باعث شد تا اواخر بازی دوم هوا نسبتآ تاریک شود.

برای دیدن اخبار ،اتفاقات و حاشیه های روز اول لیگ خزر + عکس لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 22:32 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - گزارش تصویری از تمرینات بدنسازی و تاکتیکی تیم فوتسال شهرداری بندرترکمن طی روزهای گذشته تهیه کرده ایم که امیدوارم مورد رضایت شما سروران قرار بگیرد.

در روزهای تهیه گزارش تصویری بازیکنانی همچون رشید پنق ، رامین حسن قاسمی و مهران پیروی به علت کلاسهای دانشگاهی ،مصدومیت و شرایط شغلی غایب بودند.

برای دیدن گزارش تصویری تمرینات آماده سازی تیم فوتسال شهرداری بندرترکمن لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 1:49 ] [ مدیر وبلاگ ]

برای دیدن گزارش تصویری موفقیت عادل مجللی در بازیهای آسیایی اینچوان لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، جدا از فوتبال ....
ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 1:22 ] [ مدیر وبلاگ ]

گزارش تصویری دیدار همت گنبد و شهدای آق قلا

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال استان گلستان

1393.07.04 - استادیوم ورزشی گنبد کاووس

عکاس     همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری دیدار همت گنبد و شهدای آق قلا  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه چهارم مهر ۱۳۹۳ ] [ 21:56 ] [ مدیر وبلاگ ]
گزارش تصویری فینال لیگ برتر نوجوانان گلستان :عقاب بندرترکمن - البرز کردکوی

یکشنبه 1393.06.30 - قاندومی بندرترکمن

ساعت 16:00

داوران:کیوان علیمحمدی - کریم قلی نجات - رسول کابلی - فرشید کرمانی

عقاب بندرترکمن 2  البرز کردکوی 1

عکاس همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری فینال لیگ برتر نوجوانان گلستان :عقاب بندرترکمن - البرز کردکوی(2)  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، آیندهای فوتبال
ادامه مطلب
[ دوشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 0:59 ] [ مدیر وبلاگ ]
گزارش تصویری فینال لیگ برتر نوجوانان گلستان :عقاب بندرترکمن - البرز کردکوی

یکشنبه 1393.06.30 - قاندومی بندرترکمن

ساعت 16:00

داوران:کیوان علیمحمدی - کریم قلی نجات - رسول کابلی - فرشید کرمانی

عقاب بندرترکمن 2  البرز کردکوی 1

عکاس همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری فینال لیگ برتر نوجوانان گلستان :عقاب بندرترکمن - البرز کردکوی(1)  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، آیندهای فوتبال
ادامه مطلب
[ دوشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 0:33 ] [ مدیر وبلاگ ]
گزارش تصویری دیدار استقلال سرکلاته و همت گنبد

جمعه 1393/06/28 - زمین ورزشی روستای سرکلاته

استقلال سرکلاته 0 - همت گنبد 3

داوران :سلمان مرادی - میلاد قاسمی - شریفیان - محمد رستمانی

ناظر داوری :حاج صالح خطیر نامنی              نماینده استان: علی اصغر کیا

عکاس :همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری دیدار استقلال سرکلاته و همت گنبد   لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 21:2 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - صبح امروز استارت یک کار ماندگار و ارزشمند با همکاری و همیاری اداره ورزش و جوانان بندرترکمن و هیات فوتبال جدید شهرستان بندرترکمن بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان آقای فرشید استادی کم و رئیس هیات فوتبال و شهردار بندرترکمن رحمت الله خوجه و دبیر خستگی ناپذیر و تلاشگر هیات فوتبال و عضو شورای شهر آقای علی پورقاز با فراهم نمودن مواد لازم در چند روز گذشته از صبح امروز با همکاری هم بهمراه کارمندان صدیق اداره ورزش و جوانان شهرستان همچون منصور ساریخانی ، حامد رمضان نژاد،آنه کلته و علی روشن شمال و فوتبالیست هایی همچون غیاث الدین کر ، رشید پنق ، بهزاد رحمان پور ، عارف ایری ، یاسین کر ،مهران پیروی ، بهرام ایری ، امین پورقاز و ...بتن زمین تخصصی فوتبال ساحلی را ریختند.

بتن ریزی چهارچوب کلی این زمین به احتمال فراوان تا روز شنبه ادامه خواهد داشت ، با ساخت زمین فوتبال ساحلی که با همت و درایت عزیزانی همچون فرشید استادی کم ،رحمت الله خوجه و علی پورقاز تا چند روز آینده به بهرداری خواهد رسید ،تا ساحلی بازان مستعد شهرستان نیز بتوانند با فراغ بال به رشته تخصصی و مورد علاقه خود بپردازند، همانطور که همه در جریان هستیم همچون دیگر رشته ها بندرترکمن نشان داده که در فوتبال ساحلی نیز دارای توانمندی های بسیاری است بطور مثال شکست چندین باره تیم لیگ برتری ملوان بندرگز ....، از این رو امیدواریم فوتبال ساحلی که حال دارای زمین تخصصی می شود  همچون فوتبال دارای لیگ پویا و قدرتمندی در داخل شهرستان شود .

برای دیدن گزارش تصویری  روز اول بتن ریزی زمین تخصصی فوتبال ساحلی بندرترکمن لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 21:52 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - طبق قولی که به شما بییندگان محترم داده بودیم و هماهنگی هایی که با عزیزان صورت گرفت عصر امروز در هوای خنک و مطبوع بندرترکمن گزارش تصویری از تمرینات مریم طوسی معروف به دختر سرعت ایران که خود را برای شرکت در مسابقات بازیهای آسیایی اینچوان زیر نظر استاد صادق گرگانی در پیست دو و میدانی قاندومی بندرترکمن  آماده می کند تهیه و تدارک دیدیم که امیدوارم مورد پسند شما سروران قرار بگیرد...

عکس ها از همت فراخی

برای دیدن گزارش تصویری تمرینات مریم طوسی دختر سرعت ایران در قاندومی لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، جدا از فوتبال ....
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 23:7 ] [ مدیر وبلاگ ]


موضوعات مرتبط: گالری عکس، جدا از فوتبال ....
[ جمعه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 0:35 ] [ مدیر وبلاگ ]


موضوعات مرتبط: گالری عکس، جدا از فوتبال ....
[ یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 14:6 ] [ مدیر وبلاگ ]


موضوعات مرتبط: گالری عکس، جدا از فوتبال ....
[ چهارشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 13:35 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - تمرینات و تست تیم دسته دومی صنعت ساری همچنان ادامه دارد ، صنعت ساری خود را برای شرکت در لیگ دسته دو کشور و صعود به لیگ یک کشور آماده میکند.

جلال قزل از بندرترکمن بعنوان مربی به کادر فنی فنی تیم صنعت ساری اضافه شده است و این تیم را در لیگ دسته دوم همراهی خواهد کرد ، در تست های این تیم حامد حامدیان فوتبالیست طراح و تکنیکی ترکمن ساکن پایتخت نیز در روز های قبل حضور داشته است.

برای دیدن گزارش تصویری حضور جلال قزل و حامد حامدیان  در تمرینات صنعت ساری لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 22:4 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - عصر دیدروز در یک دیدار دوستانه دو تیم فوتبال منتخب ملی و باشگاهی ترکمن صحرا در مقابل تیم منتخب بندرترکمن قرار گرفت و موفق شد در پایان با نتیجه پنج بر صفر حریف خود را شکست بدهد.

در تیم منتخب ملی و باشگاهی بازیکنانی همچون وفا هخامنشی ، رسول کر ، اسماعیل قروی ، غفور میرزاعلی ، حمید نعمتی ، وحید نعمتی ،صمد توکلی ،محمد ایری(سیجوال) ،شهاب یانپی و کمال الدین نیک خوئی سید و در تیم منتخب بندرترکمن بازیکنانی همچون عبدالله کلته ، مهران قرنجیک ، عزیز مصدری ، محمد ایری ، یاسین کر ، غیاث و غوث کر ،مجتبی ایری ،منصور قلیخانی و ایمان علاقی بازی کردند.

قضاوت این دیدار برعهده آقایان ایوب قزل ، نوروز آرخی و امید کمی بود.

برای دیدن عکسهای دیدار دوستانه دیروز لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 17:33 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - فستیوال مدارس فوتبال شهرستان بندرترکمن عصر دیروز در استادیوم قاندومی با شرکت دو مدرسه فوتبال پرسپولیس و عقاب برگزارشد ، در این فستیوال بزرگانی همچون صلاح الدین اونق ، حمید و وحید نعمتی ، رسول کر و حاتم بک پکپور نیز حضور داشتند و در امر استعداد یابی هرچه بهتر برگزار کنندگان را یاری رساندند.

منتخبین این فستیوال به مسابقات استانی راه پیدا خواهند کرد و منتخبین استان نیز به فستیوال کشوری اعزام خواهند شد .

در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا گزارش تصویری این فستیوال را ببینید  ...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس، آیندهای فوتبال
ادامه مطلب
[ دوشنبه ششم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 16:19 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - داوران جوان شهر بندرترکمن آقایان صفا اونق و ایوب قزل امروز در تست انتخابی داوران استان گلستان برای معرفی به کشور شرکت کردند.

تست آمادگی جسمانی ،ویدئو چک و امتحان کتبی قوانین داوری و زبان انگلیسی داوران از صبح امروز در شهر گرگان برگزارشد تا داوران برتر در لیست معرفی شدگان استان گلستان به کشور برای مسابقات سال آینده قرار گیرند.

در تست  امروز بیش از سی داور برتر همه شهرستانهای استان گلستان گرد هم آمده بودند تا برای قرار گرقتن در لیست داوران اعزامی استان گلستان در لیگ های کشوری با هم رقابت کنند ، این داوران و کمک داوران از صبح ساعت 7در تست های آمادگی جسمانی و در ادامه از ساعت 11 در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در تست های ویدئو چک و امتحان کتبی قوانین داوری و زبان انگلیسی رقابت کردند که در این بین داوران جوان بندرترکمن آقایان صفا اونق و ایوب قزل با زدن 30 عدد تست 150 متر آمادگی جسمانی به حداکثر این تست رسیده تا در جمع  8 داور برتر تست رونده آمادگی جسمانی قرار بگیرند.

ترکمن فوتبال نیز به نوبه خود این موفقیت را به این دو عزیز تبریک و تهنیت عرض می کند.

برای دیدن  گزارش تصویری تست داوران کشوری استان گلستان لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: کمیته داوران، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه ششم تیر ۱۳۹۳ ] [ 20:9 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - در عصر اولین روز تابستان گرم سال 1393 برای تهیه یک گزارش تصویری به استادیوم قاندومی رفتم که این روزها میزبان بهترین ورزشکاران و داوران افتخار آفرین شهر بندرترکمن و دیگر شهرها می باشد .

دوربین ترکمن فوتبال عصر امروز میهمان جلیل توماچ قهرمان ارزنده دهگانه ایران و آسیا و شانس کسب اولین مدال بازیهای آسیایی ، فوتبالیست های نامداری همچون وحید نعمتی ،عزت الله پورقاز ،شهاب یانپی و اسماعیل غروی و داوران ملی بندرترکمن آقایان نوروز آرخی ، صفا اونق  و ایوب قزل ، مربی نامدار و با دانش بندرترکمن آقای حالی محمد قاندومی ، پیشکسوت دارای عنوان و مربی حال حاضر بانوی قهرمان آمینه ایری آقای خداوردی اونق و ورزشکار جوان و جویای نام جمیل شکیبا بود ، هر چند که عزیزان دیگر قهرمانی همچون ایوب آرخی ،رسول کر ، جمید نعمتی و ... غایب بودند .

برای دیدن گزارش تصویری ترکمن فوتبال از تمرینات ورزشکاران و داوران افتخار آفرین بندرترکمن (2) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، کمیته داوران، گالری عکس، جدا از فوتبال ....
ادامه مطلب
[ یکشنبه یکم تیر ۱۳۹۳ ] [ 22:53 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - در عصر اولین روز تابستان گرم سال 1393 برای تهیه یک گزارش تصویری به استادیوم قاندومی رفتم که این روزها میزبان بهترین ورزشکاران و داوران افتخار آفرین شهر بندرترکمن و دیگر شهرها می باشد .

دوربین ترکمن فوتبال عصر امروز میهمان جلیل توماچ قهرمان ارزنده دهگانه ایران و آسیا و شانس کسب اولین مدال بازیهای آسیایی ، فوتبالیست های نامداری همچون وحید نعمتی ،عزت الله پورقاز ،شهاب یانپی و اسماعیل غروی و داوران ملی بندرترکمن آقایان نوروز آرخی ، صفا اونق  و ایوب قزل ، مربی نامدار و با دانش بندرترکمن آقای حالی محمد قاندومی ، پیشکسوت دارای عنوان و مربی حال حاضر بانوی قهرمان آمینه ایری آقای خداوردی اونق و ورزشکار جوان و جویای نام جمیل شکیبا بود ، هر چند که عزیزان دیگر قهرمان همچون ایوب آرخی ،رسول کر ، جمید نعمتی و ... غایب بودند .

برای دیدن گزارش تصویری ترکمن فوتبال از تمرینات ورزشکاران و داوران افتخار آفرین بندرترکمن (1) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...

 


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، کمیته داوران، گالری عکس، جدا از فوتبال ....
ادامه مطلب
[ یکشنبه یکم تیر ۱۳۹۳ ] [ 22:41 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - دیدار دوستانه یاران کریم غراوی و هادی موثق و عمارت گلستان عصر امروز در آزادی گرگان در پایان یک دیدار تماشایی و جذاب به تساوی دو بر دو رضایت دادند.

دوستانه و تدارکاتی - آزادی گرگان

ساعت 16:00

منتخب گنبد ( یاران کریم غراوی و هادی موثق)   2

گلها:هادی موثق - بهزاد قره جه

عمارت گلستان  2

گلها: علی کیوج - معین میر صالحی

منتخب گنبد ( یاران کریم غراوی و هادی موثق):رحیم گوگلانی - آنه نجاری - کریم غراوی - هادی موثق - محسن ایزدی -ایوب صفایی - نعمت آق - ایلمان گرگانی - نعیم گل چشمه - آرمان مدرسی - عظیم گوگ - فرزاد ایستگلدی -بهزاد قره جه -غفار غفاری - عثمان توغدری - صفا آتابای

عمارت گلستان :حامی ابن قاسم - محمد ویزواری - نیما غریب - علی کریم آبادی - یدالله حسینی - محمد ایری (سیجوال) - احد میرزاعلی - حامد زراعتی - علی کیوج - علی جلالی - محسن خاری - معین میر صالحی - احمد میرزاعلی - احد شعبانی - جلال تازیکه - مسعود محمد رضا نژاد - مصطفی اونق

دو تیم فوتبال منتخب گنبد ( یاران کریم غراوی و هادی موثق) و عمارت گلستان عصر امروز در استادیوم آزادی گرگان و در چمن مصنوعی به مصاف هم رفتند که دو تیم در پایان یک بازی زیبا و تماشاگر پسند به تساوی دو بر دو رضایت دادند ، نیمه اول تیم فوتبال عمارت گلستان صاحب توپ و میدان بود و بازی بسیار روان و بهتری نسبت به حریف ارائه داد و در نیمه دوم این تیم گنبدی بود که با شناخت از بازی حریف بازی بهتری نسبت به حریف هماهنگ خود انجام دادند.

عزیز قاضیلار فوتبالیست با تکنیک بندرترکمنی عمارت به علت امتحان دانشگاهی در این بازی غایب بود.

تیم گنبدی به علت نزدیک بودن رنگ پیراهنش از کاور قرمز رنگ تیم عمارت گلستان استفاده کرد.

محمد ویزواری و احد شعبانی نامدار نیز در این بازی به صورت کمکی برای عمارت بازی کردند.

سرمربیگری تیم گنبدی برعهده قدیر غفاری پر آوازه و نامدار بود ؛عبدالجبار دولو مربی شهیر گنبدی و متخصص بدنسازی نیز بهمراه تیم گنبد در این بازی حضور داشت .

جلیل گل چشمه نیز سرپرست تیم منتخب گنبد ( یاران کریم غراوی و هادی موثق) بود.

حاج وحید تجری مدیر عامل جوان و پرتلاش تیم عمارت که از نزدیک شاهد این بازی بود گفت :تیم ما با قدرت در لیگ سه شرکت خواهد کرد و به تمام شایعات که در مورد انصراف تیم عمارت گلستان از لیگ سه شنیده می شد پایان داد.

برای دیدن گزارش تصویری کامل بازی منتخب گنبد و عمارت گلستان لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 21:45 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - مراسم معارفه رئیس جدید هیات فوتبال بندرترکمن آقای رحمت الله خواجه شهردار شهر بندترکمن  و سکاندار جدید این پست ظهر امروز در سالن همایش های اداره ورزش و جوانان برگزار شد .

در این مراسم آقای خوجه رئیس جدید هیات فوتبال و شهردار شهر بندرترکمن ، فریدون یلقی رئیس اداره ورزش و جوانان ،اراز جان رجب پور رئیس شورای شهر ،حالجان چوگان ، مهندی کمال یارعلی و علی پورقاز اعضا محترم شورا شهر ، قزل رئیس بانک ملی بندرترکمن ،حاج سیروس کمی و چهرهای فوتبالی همچون حاتم بکپور ، احمد رضا نیازی ، جبار سخندان ، محمد آرخی ، ناز محمد اوده ،ناز محمد کر ، صلاح الدین اونق ، جلال قزل ،رسول کر ، اسماعیل قروی ، وحید نعمتی ،عیسی و وفا هخامنشی ،فرهاد پورقاز ، مهران قرنجیک ، ایوب ندیم ، رشید پنق ، نوروز آرخی ، صفا اونق ،داوود خواجه ، بهرام ایری ،علی پیری کر ، علی طاووسی ، رسول جباری ، غیاث الدین کر ،موسی هوشمند و... حضور داشتند .

در حاشیه این مراسم فریدون یلقی رئیس اداره ورزش جوانان ضمن حلالیت از تمامی ورزشکاران و ورزش دوستان که در طول چهار سال گذشته با او کار کردند از جامعه ورزشی شهر بندرترکمن خداحافظی کرد و گفت که مقصد بعدی او زادگاهش آق قلا است ..طبق آخرین شنیدهای ترکمن فوتبال آقای فرشید استادی کم جانشین آقای یلقی در این پست خواهد شد.

برای دیدن  گزارش تصویری  مراسم معارفه رئیس جدید هیات فوتبال بندرترکمن لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 15:54 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - به همت و کوشش شهردار جوان و اعضاء جدید شورای اسلامی شهر بندرترکمن و همکاری دیگر ارگانها همایش و جشن بزرگ مبعث رسول اکرم (ص) و فتح خرمشهر در محل شنای شهرستان بندرترکمن با انجام مراسم مختلف و سرگرم کننده از صبح روز پنج شنبه تا پایان شب به انجام رسید .

از برنامه های این همایش و جشن می توان به برگزاری مسابقات قویترین مردان مرزنشین و مرزدار ،کشتی سنتی ترکمنی (گورش)، والیبال با حضور ستارگان سوپر لیگی منطقه و مراسم فرهنگی و هنری همچون ذکر خنجر ، لاله خوانی دختران ،تواشیح و  اجراء دلنشین خوانندگان محبوب منطقه اشاره کرد .

برای دیدن  گزارش تصویری جشن مبعث رسول اکرم (ص) در محل شنای بندرترکمن (2) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، جدا از فوتبال ....
ادامه مطلب
[ جمعه نهم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 18:11 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - به همت و کوشش شهردار جوان و اعضاء جدید شورای اسلامی شهر بندرترکمن و همکاری دیگر ارگانها همایش و جشن بزرگ مبعث رسول اکرم (ص) و فتح خرمشهر در محل شنای شهرستان بندرترکمن با انجام مراسم مختلف و سرگرم کننده از صبح روز پنج شنبه تا پایان شب به انجام رسید .

از برنامه های این همایش و جشن می توان به برگزاری مسابقات قویترین مردان مرزنشین و مرزدار ،کشتی سنتی ترکمنی (گورش)، والیبال با حضور ستارگان سوپر لیگی منطقه و مراسم فرهنگی و هنری همچون ذکر خنجر ، لاله خوانی دختران ،تواشیح و  اجراء دلنشین خوانندگان محبوب منطقه اشاره کرد .

برای دیدن  گزارش تصویری جشن مبعث رسول اکرم (ص) در محل شنای بندرترکمن (1) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، جدا از فوتبال ....
ادامه مطلب
[ جمعه نهم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 14:22 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - برای تهیه این گزارش و به دعوت دوستان بزرگوار به بزرگترین شهر ترکمن یعنی گنبد کاووس سفر کردیم تا گزارش تصویری از تمرینات پیش فصل فوتبالیست های ملی و باشگاهی گنبد کاووس تهیه کنیم .

با همت ، پشتکار و تلاش مرد خستگی ناپذیر فوتبال گنبد کاووس جلیل گل چشمه پسر عموی عبدالجلیل گل چشمه نامی فوتبالیست ها و استعداد های فوتبال شهر گنبد کاووس در یک برنامه ریزی فوق العاده و زیر نظر دو تن از نامدار ترین مربی های ترکمن ایران مشغول به تمرین هستند ، آقای جبار دولو مربی بدنساز و نامدار ترکمن ایران و دارنده مدال المپیک سیدنی و پکن وچندین عنوان جهانی در رشته والیبال نشسته در نوبت صبح تمرینات بدنسازی را با بچه ها انجام می دهد و در نوبت بعد الظهر نیز قدیر غفاری فوتبالیست سالهای نه چندان دور تیم ملی ایران و باشگاه بزرگ و قدیمی نساجی قائمشهر عهده دار تمرینات کار با توپ بچه های فوتبالیست گنبدی همچون کریم غراوی و هادی موثق انجام می دهد.

این تمرینات در مجموعه ورزشی کارگران گنبد کاووس در حال پیگیری است و در این تمرینات دو فوتبالیست نامدار حال حاضر شهرستان گنبد کاووس عبدالکریم قره مشک غراوی (گل گهر سیرجان) و هادی موثق (فولاد یزد) بهمراه نعمت آق (نوجوانان و جوانان نفت تهران و جوانان داماش گیلان)نعیم گل چشمه(همت و عقاب گنبد جوانان خلیج فارس مینودشت و اتکاء گلستان ،کیمیا رشد آق قلا)محسن ایزدی و ایوب صفایی (همت و عقاب گنبد)آرمان مدرسی (امید آسیابی کلاله،همت گنبد)ایل امان گرگانی (اتکاء گلستان ، امید آسیابی و عقاب و همت گنبد)ایمان حریری (همت گنبد)عثمان توغدری(امید آسیابی،اتکاءگلستان)بهزاد قره جه (عقاب و همت گنبد)زیر نظر دو مربی با دانش خود در حال تمرین می باشند .

در حاشیه تهیه این گزارش از تمرینات این عزیزان آقای قاسم شهبا سرمربی گل گهر سیرجان و کاپیتان اول گل گهر حمید رضا حاتمی نیز حضور داشتند.

در پایان نیز از همکاری صمیمانه استاد عبدالجبار دولو ، جلیل گل چشمه ،قدیر غفاری و همه فوتبالیست های خوب و خوش اخلاق که در تهیه و هر چه بهتر شدن گزارش با ترکمن فوتبال همکاری داشتند تشکر ویژه ای دارم .

برای دیدن کامل عکسهای این گزارش تصوری-بدنسازی(2)  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: بازیکنان ملی و باشگاهی ایران، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 14:18 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - برای تهیه این گزارش و به دعوت دوستان بزرگوار به بزرگترین شهر ترکمن یعنی گنبد کاووس سفر کردیم تا گزارش تصویری از تمرینات پیش فصل فوتبالیست های ملی و باشگاهی گنبد کاووس تهیه کنیم .

با همت ، پشتکار و تلاش مرد خستگی ناپذیر فوتبال گنبد کاووس جلیل گل چشمه پسر عموی عبدالجلیل گل چشمه نامی فوتبالیست ها و استعداد های فوتبال شهر گنبد کاووس در یک برنامه ریزی فوق العاده و زیر نظر دو تن از نامدار ترین مربی های ترکمن ایران مشغول به تمرین هستند ، آقای عبدالجبار دولو مربی بدنساز و نامدار ترکمن ایران و دارنده مدال المپیک سیدنی و پکن و چندین عنوان جهانی در رشته والیبال نشسته در نوبت صبح تمرینات بدنسازی را با بچه ها انجام می دهد و در نوبت بعد الظهر نیز قدیر غفاری فوتبالیست سالهای نه چندان دور تیم ملی ایران و باشگاه بزرگ و قدیمی نساجی قائمشهر عهده دار تمرینات کار با توپ بچه های فوتبالیست گنبدی همچون کریم غراوی و هادی موثق انجام می دهد.

این تمرینات در مجموعه ورزشی کارگران گنبد کاووس در حال پیگیری است و در این تمرینات دو فوتبالیست نامدار حال حاضر شهرستان گنبد کاووس عبدالکریم قره مشک غراوی (گل گهر سیرجان) و هادی موثق (فولاد یزد) بهمراه نعمت آق (نوجوانان و جوانان نفت تهران و جوانان داماش گیلان)نعیم گل چشمه(همت و عقاب گنبد جوانان خلیج فارس مینودشت و اتکاء گلستان ،کیمیا رشد آق قلا)محسن ایزدی و ایوب صفایی (همت و عقاب گنبد)آرمان مدرسی (امید آسیابی کلاله،همت گنبد)ایل امان گرگانی (اتکاء گلستان ، امید آسیابی و عقاب و همت گنبد)ایمان حریری (همت گنبد)عثمان توغدری(امید آسیابی،اتکاءگلستان)بهزاد قره جه (عقاب و همت گنبد)زیر نظر دو مربی با دانش خود در حال تمرین می باشند .

در حاشیه تهیه این گزارش از تمرینات این عزیزان آقای قاسم شهبا سرمربی گل گهر سیرجان و کاپیتان اول گل گهر حمید رضا حاتمی نیز حضور داشتند.

در پایان نیز از همکاری صمیمانه استاد عبدالجبار دولو ، جلیل گل چشمه ،قدیر غفاری و همه فوتبالیست های خوب و خوش اخلاق که در تهیه و هر چه بهتر شدن گزارش با ترکمن فوتبال همکاری داشتند تشکر ویژه ای دارم .

برای دیدن کامل عکسهای این گزارش تصوری-کار با توپ(1)  لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: بازیکنان ملی و باشگاهی ایران، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 13:38 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - عصر امروز از هفته سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز صدرنشین در خانه میزبان تیم دوم جدول خزر رودسر بود که در پایان یک بازی سخت و دشوار تن به شکست تلخ چهار بر دو داد .

تیم خزر رودسر از وجود دو ملی پوش نامدار و قدرتمند فوتبال ساحلی ایران یعنی محمد احمد زاده و حسن عبدالهی سود می برد.

به دعوت دوستان عزیز بندرگزی بنده نیز برای تهیه گزارش تصویری در بازی امروز حضور بعمل رساندم که امیدوارم مورد رضایت و پسند شما عزیزان قرار بگیرد ..

برای دیدن  گزارش تصویری بازی لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران ملوان بندرگز - خزر رودسر (2) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه دوم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 21:23 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - عصر امروز از هفته سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز صدرنشین در خانه میزبان تیم دوم جدول خزر رودسر بود که در پایان یک بازی سخت و دشوار تن به شکست تلخ چهار بر دو داد .

تیم خزر رودسر از وجود دو ملی پوش نامدار و قدرتمند فوتبال ساحلی ایران یعنی محمد احمد زاده و حسن عبدالهی سود می برد.

به دعوت دوستان عزیز بندرگزی بنده نیز برای تهیه گزارش تصویری در بازی امروز حضور بعمل رساندم که امیدوارم مورد رضایت و پسند شما عزیزان قرار بگیرد ..

برای دیدن  گزارش تصویری بازی لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران ملوان بندرگز - خزر رودسر (1) لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید...


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه دوم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 20:58 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - ظهر امروز وفا هخامنشی فوتبالیست جوان و خوش آتیه شهرمان بعد از کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر و صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به زادگاهش بندرترکمن بازگشت که با استقبال گرم و پرشور فرماندار ، شهردار ،رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ، اعضا شورا اسلامی شهر،رئیس هیات فوتبال ، طرفداران و مردم مشتاق در ابتدای ورودش روبرو شد.

 


موضوعات مرتبط: بازیکنان ملی و باشگاهی ایران، گالری عکس
ادامه مطلب
[ یکشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۳ ] [ 15:18 ] [ مدیر وبلاگ ]
ترکمن فوتبال - در این گزارش برای شما بینندگان و دوستداران محترم ترکمن فوتبال گزارش تصویری از عکس عکاسان حرفه ای خبرگزاری های رسمی ایران بنامهای ایسنا ،فارس ،تسنیم و ایرنا تهیه کرده ام که امیدوارم مورد رضایت و پسند شما سروران قرار بگیرد.

 

 


موضوعات مرتبط: بازیکنان ملی و باشگاهی ایران، گالری عکس
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 13:7 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - با سلام و تبریک مجدد سال جدید به همه شما دوستداران و بینندگان وبلاگ ترکمن فوتبال و با آرزوی داشتن تعطیلاتی خوش و خرم در این ایام عید، ترکمن فوتبال  در این گزارش سعی کرده است که تا حد امکان گزارش تصویری از افتخارات ،ورزشکاران،مربیان و باشگاهها و تیم های بندرترکمن و ترکمن صحرا را برای شما سروران گرامی تهیه کرده و ارائه دهد که امیدوارم مورد رضایت و پسند شما بینندگان محترم و همیشگی قرار بگیرد...

برای دیدن گزارش تصویری ترکمن فوتبال از افتخارات،ورزشکاران ،مربیان و تیم های بندرترکمن و ترکمن صحرا در سال 92  لطفا روی گزینه  ادامه مطلب در زیر کلیک کنید..


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، فوتسال، مربیان فوتبال، کمیته داوران، بازیکنان ملی و باشگاهی ایران، پیشکسوتان فوتبال، فوتبالیستهای و فوتسالیستهای شاخص، گالری عکس، آیندهای فوتبال
ادامه مطلب
[ دوشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 13:51 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - عصر امروز دومین بازی لیگ نوجوانان فوتبال بندرترکمن با قضاوت آقای ایوب قزل آغاز شد که در پایان یک بازی فیزیکی و حساس دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند تا با تقسیم امتیاز سرنوشت قهرمانی به روز آخر کشیده شود.در روز پایانی این مسابقات روز جمعه دو تیم حکیم معصومی و عقاب به مصاف هم خواهند رفت.

پنج شنبه 1392/11/24 - استادیوم قاندومی بندرترکمن 

لیگ نوجوانان بندرترکمن

عقاب 0 - انتظام سیجوال 0

داوران : ایوب قزل - بهمن حمیدیان - امید کمی

**** **** **** **** ****

قبل از بازی لیگ نوجوانان امروز نیز دو تیم نونهالان لیگ کشوری شهدای آق قلا و عقاب بندرترکمن رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان این تیم شهدای آق قلا بود که حریفش را 5بر0 شکست داد.


برای دیدن عکسهای بیشتر بازی امروز  نوجوانان عقاب و انتظام  لطفا روی گزینه  ادامه مطلب در زیر کلیک کنید..


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 0:57 ] [ مدیر وبلاگ ]

هفته اول لیگ برتر فوتسال استان گلستان

شنبه 1392/11/19 - سالن وحدت بندرترکمن

ساعت 16

شهرداری بندرترکمن 6-4 شاهین بندرگز

گلها:مهران قرنجیک (2)گل،علی پورقاز،حمید کلته،عبدالرزاق مسلمی و یک گل بخودی برای شهرداری بندرترکمن

داوران:بهنام نقوی -شریفیان

شهرداری بندرترکمن :رشید نیازی - علی طاووسی - ایوب ندیم - علی پورقاز- حمید کلته - مهران قرنجیک -عبداالرزاق مسلمی - بهزاد رحمانپور - حسین قاضلی کر -مهران پیروی -عارف خوجه

سرمربی : احمد رضا نیازی

بهترین بازیکن:با تقدیر از بازی خوب همه بازیکنان تیم شهرداری بندرترکمن مهران قرنجیک

ترکمن فوتبال - تیم فوتسال شهرداری بندرترکمن عصر امروز در اولین بازی خود از سری مسابقات سوپر لیگ فوتسال استان در مقابل تیم خوب شاهین بندرگز در پایان یک بازی زبیا و تماشاگر پسند به پیروزی پر گل 6بر4رسیدند وسه امتیاز ابتدایی را نیز به نام خود ثبت کردند.

تیم شهرداری در بازی امروز بازی بسیار  خوبی از خود به نمایش گذاشت ولی ضعف های در زمان دفاع در این تیم احساس می شد که این را هم می توان به حساب اولین بازی بودن و استرس و هیجان دیدار ابتدایی گذاشت.

نتایج کامل روز اول:

شهید قجری گرگان 3-2 مینو نگار مینودشت

شهید آسیابی کلاله 0-3گلستان فلز گرگان

شهرداری بندرترکمن 6-4 شاهین بندرگزبرای دیدن گزارش تصویری بازی شهرداری بندرترکمن و شاهین بندرگز  لطفا روی گزینه  ادامه مطلب در زیر کلیک کنید..


موضوعات مرتبط: فوتسال، گالری عکس
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 0:17 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - سردار آزمون فوتبالیست ملی پوش و نامدار ترکمن صحرا و باشگاه روبین کازان روسیه امشب با حضور در سالن امام رضا بندرترکمن در کنار دیگر دوستان فوتبالی و غیر فوتبالیش چند دقیقه را پا به توپ شد.

سردار آزمون که با رحیم کلته دوستی بسیار خوبی را دارد و برای دیدار با او  در تعطیلات نیم فصل به بندرترکمن آمده بود از ساعت 22:30 دقیقه در کنار اسماعیل غروی ،حمید نعمتی و اسماعیل شکوری بازیکنان مطرح لیگ برتر و دسته یک ایران و بازیکنان دیگری همجون دوستش رحیم کلته ،علی پورقاز ،ایوب ندیم،حمید کلته ،مهران قرنجیک ،امین خزین و....دقایقی را بصورت کاملا دوستانه و جذاب به بازی فوتسال پرداخت.

سردار در بازی امشب شمع بالای گلزنی خودش را بارها و بارها با گلهای بسیار زیبایش به نمایش گذاشت.

ترکمن فوتبال نیز با همکاری صمیمانه ابوالفضل رویگر عزیز از این دیدار با خبر شده و گزارش تصویری را تهیه کرد که امیدوارم مورد پسند همه شما بینندگان عزیز و محترم قرار بگیرد.

در ابتدا بخاطر کیفیت نسبتا پایین عکسها که به علت نور کم سالن خیلی بنده را اذیت کرد از شما عزیزان عذر خواهی میکنم.

برای دیدن عکسهایی از بازی امشب سردار آزمون  لطفا روی گزینه  ادامه مطلب در زیر کلیک کنید..


موضوعات مرتبط: بازیکنان ملی و باشگاهی ایران، گالری عکس
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ ] [ 2:11 ] [ مدیر وبلاگ ]
ترکمن فوتبال - در این پست و به درخواست مکرر بینندگان محترم وبلاگ ،گزارش تصویری از بهترین و جدید ترین کفش های استوک دار 2013  دنیای فوتبال را برای شما بینندگان عزیز و محترم آماده نموده ام امیدوارم که مورد رضایت همه شما عزیزان قرار بگیرد.آدیداس .نیترو شارژTRX
830000 تومان

برای دیدن ادامه گزارش تصویری لطفا روی گزینه  ادامه مطلب در زیر کلیک کنید..
موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ پنجشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:23 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - تیم فوتبال منتخب ساحلی بندرترکمن عصر امروز در زمین فوتبال ساحلی مجموع سوارکاری میزبان تیم لیگ برتری ملوان بندرگز بود و توانست حریف صاحبنام خود را با نتیجه پرگل و اختلاف 2 گل شکست دهد. برای تیم منتخب ساحلی بندرترکمن بازیکنانی چون عارف و محمد ایری ،بهمن قره قول ،رشید کر ،ایلیاد کر،جلال پورقاز ،حمید الله قاضیانی ومنصور قلیخانی بازی کردند.

این دو تیم 20 روز پیش نیز در زمین ساحلی بندرگز به مصاف هم رفته بودند که  در آن دیدار نیز تیم منتخب بندرترکمن بازی را با پیروزی پشت سر گذاشته بود.

برای دیدن گزارش تصویری این بازی  لطفا روی گزینه  ادامه مطلب در زیر کلیک کنید..


موضوعات مرتبط: فوتبال و فوتبال ساحلی، گالری عکس
ادامه مطلب
[ سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:58 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - وفا هخامنشی فوتبالیست خوش آتیه بندرترکمنی تیم لیگ برتری فولاد خوزستان با صلاحدیدسرمربی تیمش  حسین فرکی در بازی دیروز تیمشان در مقابل پرسپولیس تهران که از چارچوب هفته هفتم لیگ برتر ایران برگزار شد به میدان رفت و بازی قابل قبولی نیز از خود به نمایش گذاشت.

این اولین بازی وفا هخامنشی در لیگ برتر امسال بود.وفا در نیم فصل لیگ سال قبل از تیم نفت تهران به تیم فولاد خوزستان پیوست و در فصل قبل به همراه تیمش جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد.

بررسی عملکرد بازیکنان تیم فولاد در بازی دیروز مقابل پرسپولیس از دیدگاه سایت گل وروزنامه خبرورزشی :

وفا هخامنشی: در برخی بازی های خاص که نیاز به آمادگی فنی و روانی بالا دارد، میدان دادن به جوان های کم تجربه بیشترین ضرر را برای آن ها دارد. وفا هخامنشی مدافع 23 ساله فولاد امشب در ورزشگاه آزادی این را به خوبی حس کرد. نقش مستقیم در لحظات ثبت هر سه گل پرسپولیس و تعداد فرصت های هدر رفته میزبان به خوبی خبر از حال و روز خط دفاعی فولاد داشت. هخامنشی در دقیقه 70 با نشستن روی زمین و انجام حرکت کششی به شکل غیر مستقیم پیام داد که تعویض شود اما این پیام دریافت نشد!
وفا هخامنشی :وفا در میان 4مدافع تیمش در بازی دیروز بالاترین و بهترین نمره را از روزنامه خبر ورزشی کسب کرد.

برای دیدن عکسهای وفا هخامنشی در بازی دیروز لطفا روی گزینه  ادامه مطلب در زیر کلیک کنید..


موضوعات مرتبط: بازیکنان ملی و باشگاهی ایران، گالری عکس
ادامه مطلب
[ شنبه نهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 13:52 ] [ مدیر وبلاگ ]
ترکمن فوتبال ....

عکاس : همت فراخیلطفا با ما در ادامه مطلب برای دیدن عکسهای دیگر همراه باشید...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، جام رمضان ،جام فجر و جام نوروز بندرترکمن
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 14:37 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال- در تعطیلات 5 روزه بین مسابقات فرصتی دست داد تا این گزارش تصویری جالب و دیدنی از بهترین و زیباترین کفش های ورزش فوتسال را برای شما دوستداران و بینندگان وبلاگ ترکمن فوتبال تهیه کنم،امیدوارم که رضایت شما سروران را جلب کند.


 
نایک تمپو
قیمت :345000 تومان

لطفا با ما در ادامه مطلب برای دیدن گزارش همراه باشید...


موضوعات مرتبط: گالری عکس، جام رمضان ،جام فجر و جام نوروز بندرترکمن
ادامه مطلب
[ یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:22 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - در ابتدا این گزارش از همه دوستداران و بینندگان وبلاگ ترکمن فوتبال بخاطر کاستی در امر به روز رسانی وبلاگ  در هفته گذشته عذر خواهی میکنم دلیل این امر مشکلات اینترنتی و شخصی سیستم ترکمن فوتبال بوده است.

در این گزارش که روز سه شنبه تهیه شده است به استثنا رسول کر بازیکن تیم فصل قبل ابومسلم مشهد همه عزیزان فوتبالیست زیر نظر مربی نام آشنا خود کاکاجان قاندومی به تمرینات آماده سازی پیش فصل خود پرداختند.

عزت الله پورقاز ، شهاب یانپی ،حمید و وحید نعمتی ،اسماعیل شکوری ،ابراهیم هخامنشی ،اسلام دبیری ،اسماعیل قروی ومیکائیل ایمن تراچ  در این تمرین حضور داشتند.تمرینات فوتبالیستهای ملی وباشگاهی بندرترکمن و ترکمن صحرا نزدیک به یکماه است که در حال پیگیریست و میدان سوارکاری بندرترکمن ، زمین فوتبال مجموعه شموشک و جنگل کردکوی محل تمرینات این عزیزان در طول این دوره بوده است.


برای دیدن ادامه گزارش تصویری لطفا با ما در ادامه مطلب همراه باشید....


موضوعات مرتبط: بازیکنان ملی و باشگاهی ایران، گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه هفدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:34 ] [ مدیر وبلاگ ]

ترکمن فوتبال - سال 1391 با تمام خاطرات خوب و بد خود به پایان رسید،امیدوارم سال 1392 سالی سرشار از شادی و موفقیت برای شما بینندگان وبلاگ و ورزشکاران خوب شهرمان بندرترکمن باشد.

در زیر گزارش تصویری از قهرمانان ورزشکار بندرترکمن را برای شما آماده نموده ام که امیدوارم مورد پسند شما واقع گردد...

برای دیدن عکسها با ما در ادامه مطلب همراه باشید........موضوعات مرتبط: گالری عکس
ادامه مطلب
[ جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 14:15 ] [ مدیر وبلاگ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به وبلاگ ترکمن فوتبال خوش آمدید.

1390.11.28